Kırmızı yanaklı tatlı su kaplumbağalarım (Trachemys scripta elegans)

PRENSES, PRENS ve YAVRULARININ SAYFASI

İÇ ORGANLARIN SARKMASI

 

 

1) Sarkmalar (Prolapsus)

 

Kaynak/Orijinal sayfa:

http://www.t-hermanni.de/griech/index.php?id=kra01

 

Hangi organlar “Kloak”dan sarkar?

 

- Kloak, bağırsak, penis, klitoris, yumurta kanalı ve mesane boynu.

http://www.t-hermanni.de/griech/index.php?id=kra01

Sarkmanın geri yitilmesi

Not: şayet erkek kaplumbağa penisini uzun süre tekrar içine çekemiyorsa (aşağı yukarı 15 dakika süreden fazla) burada asıl penis sarkması söz konusudur. Bazıları penisini stres durumunda veya dışkısını yaparken kısa süre ile çıkartır, böylesi durumlar tedaviyi gerektirmez.

 

Nedenleri: İshal, kabızlık, bağırsakta taş, legenot, çiftleşme esnasında yaralanmalar (genelde dişi kaplumbağanın erkek kaplumbağanın kuyruğunu tırmalamasıyla, böylelikle seyrek de olsa penis yaralanması olur), genelde kendini preslemesi (sıkarak zorlaması) sarkmaya neden olur (nefes almasına dikkat; kendini presliyor mu?)

 

Anında yapılabilecek olası müdahaleler:

 

Sıcak papatya çayı veya sıcak su banyosu (35C civarı), varsa görünen yabancı maddelerin uzaklaştırılması. Sarkan organın büzülüp geri çekilmesini sağlamak için aşağı yukarı 3 dakika süre ile soğuk suya tutulması; gerekirse bunun ardından, şayet organın rengi koyu maviye (siyahımsı mavi) dönüşmemişse, ucu (pamuk kısmı) iyice kremlenmiş kulak temizleme çubuğu ile sarkma dikkatlice içeri yitilebilir (repozisyon denemesi; bu sadece penis halen kendi renginde ise yapılmalı!). Ardından kaplumbağayı temiz bir yere (örneğin; kâğıt mutfak havlusu üzerine) bırakıp bakınız, acaba organ yerine oturarak sarkma giderildi mi!

 

Repozisyon denemesi ile sarkan organ yerine oturtulamıyorsa veya her defasında tekrar sarkıyorsa veya rengi siyahımsı maviye dönüşüyorsa (bunun anlamı organ ölmeye başlıyor veya artık ölmüş demektir) sarkan yeri bebek bezi ile bandajlayıp derhal veteriner hekime götürünüz.

http://www.t-hermanni.de/griech/index.php?id=kra01

Bebek bezi ile bandaj

Bu durumda veteriner hekimin yapabilecekleri:

 

Nedeninin belirlenmesi (örneğin; legenot durumunda röntgen çekimi), narkoz altında repozisyon (yerine oturtma, asıl konumuna getirme), ardından dikiş. Nekroz durumunda (organın ölmesi) ampütasyon.

2) Bağırsak ve Penis Sarkması

 

Kaynak: Dr. med. vet. U. Eggenschwiler

www.eggenschwiler.swissworld.com

 

Orijinal sayfa:

http://www.eggenschwiler.swissworld.com/penisvorfall.htm

www.eggenschwiler.swissworld.com

Bağırsak sarkması:

 

 

 

 

Bağırsak veya kloak sarkması yuvarlak formda veya bir torba/idrar torbası gibi görünür. 

www.eggenschwiler.swissworld.com
www.eggenschwiler.swissworld.com

Penis sarkması:

www.eggenschwiler.swissworld.com

 

Penis ucu görüntüsü kalp şeklinde.

 

Yavaşça (lütfen çok dikkatli) çekildiğinde her iki erektil doku çiftinin net olarak görülmesi, bunun bir bağırsak değil de penis olduğunun diğer bir işaretidir.

Site içi arama:

Bu sayfalarda bahsi, geçen tıbbi ürünlerin aynısı Türkiye'de bulunmayabilir; muadillerini de ancak veteriner hekimler belirler.

          KAPLUMBAĞA HASTALIKLARI

ORG ve Tora Bora
 -Olaylar, Rüyalar, Gerçekler ve Tora Bora Kalesi- 
Realist Roman - Natüralist Roman 
İnternet kitap satış siteleri ve kitabevlerinde

ORG ve Tora Bora

İnternet kitap satış siteleri

ve

kitabevlerinde

www.turgaybozkurt.com

AKCİĞER ENFEKSİYONU / ÜŞÜTME 

DURGUNLUK, İŞTAHSIZLIK

KRAMP

ÖLDÜĞÜNÜN ANLAŞILMASI

ALGLER (su yosunları) 

GÖZ HASTALIKLARI

KULAK İLTİHAPLANMASI

PARAZİTLER

AMİP

GUT HASTALIĞI

LEGENOT (yumurta sıkışması)

PENİS ve BAĞIRSAK SARKMASI

APSE

HERPES (uçuk)

MANTAR 

RAŞİTİZM

BÖBREK ENFEKSİYONU  

İSHAL ve KABIZLIK

METABOLİZMA

SÜLÜK

DERİ YARALANMALARI 

KABUK KIRIĞI, Delik, Beyaz leke 

NEKROZ

VİTAMİN EKSİKLİĞİ

DERİ ve KABUK  YENİLENMESİ               

KAMÇILILAR (Flagellata)

ÖDEM

VİTAMİN A ZEHİRLENMESİ, DERİ SOYULMASI

 

TIRNAK SORUNU

SALMONELLA HAKKINDA

VİTELLÜS KESESİ

 

Bağırsak sarkması

Penis sarkması

 

 

 

 

Tedavi:

Şayet dokuda henüz ölü yerler yoksa repozisyon denemesi. Kloak açıklığının dikiş ile biraz daraltılması. Bağırsak Kesilmemeli!

 

Dikkat: Sarkan dokunun sadece kısa süreli kloak içine geri alınması, dokunun gerçekten olması gereken yerde bulunduğu anlamına gelmez. Acaba repozisyon orada da gerçekleşti mi?

Şayet doku değişime uğramamış veya kabuklaşmamışsa veya ölü bölgeler görünmüyorsa repozisyon denemesi yapılabilir.

 

Doku değişime uğramışsa veya sürekli sarkma durumunda cerrahi müdahale ile kesilmesi.

 

Kaplumbağalarda idrar çıkışının penis üzerinden OLMAMASI teknik olarak mümkün.

 

 

Prognoz:

Kötü: Kloak dışkı ve idrarın çıkabileceği genişlikte, fakat bağırsağın tekrar çıkamayacağı kadar olmalı. Buna ek olarak kalıcı bir iyileşmenin hemen hemen mümkün olamayacağı şekilde bağırsak “askısı” yırtılmıştır. 

Cerrahi müdahalede uzun süre iyi. Erkek hormonsal olarak yine erkek, ama interfildir.  

 

Nedeni:

* İshal, kabızlık, dişide legenot

* Bağ dokusu zayıflığı

* Mesane taşı (aşırı presleme)

* Genelde hızlı büyüyen küçük

  kaplumbağalarda

* Bağ dokusu zayıflığı

* Çiftleşme sonrası yaralanma